Dharala Prabhu Tamil Movie Cast ,Story,Review watch

Dharala Prabhu Dharala Prabhu Tamil Movie CastHarish Kalyan as Prabhu GovindVivek as KannadasanTanya Hope as Nidhi MandhannaBaby Nikhitha as KavyaAnupama Kumar as Vaanathi, Prabhu's motherSachu as Kundhavai, Prabhu's grandmotherR. S. Shivaji as Kaamu, Doctor's assistantAkalya Venkatesan…